1
2
3

Potrebna Vam je jedna od naših usluga ? Budite slobodni kontaktirajte Nas !

TELEFON: +387 36 727 355

Dobrodošli na web stranicu Prokon

„PROKON“ d.o.o. Konjic je društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor registrovano 2012. godine, bavi se izvođenjem radova u oblasti visokogradnje – grubi (od temelja do krova) i završni radovi, te uređenjem eksterijera, kao i projektovanjem i nadzorom nad izgradnjom objekata.

Montažna konstrukcija P=900,00m², Konjic 2014. godina

Vikend objekat Pr+Pk , Risovac Jablanica 2013. godina

Vikend objekat Pr+Pk , Risovac Jablanica 2013. godina