1
2
3

Potrebna Vam je jedna od naših usluga ? Budite slobodni kontaktirajte Nas !

TELEFON: +387 36 727 355

Dobrodošli na web stranicu Prokon

„PROKON“ d.o.o. Konjic je društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor registrovano 2012. godine, bavi se izvođenjem radova u oblasti visokogradnje – grubi (od temelja do krova) i završni radovi, te uređenjem eksterijera, kao i projektovanjem i nadzorom nad izgradnjom objekata.

Građevinarstvo

Izvođenje građevinskih radova na vikend objektima“ u Tarčinu
27 Mar

Izvođenje građevinskih radova na vikend objektima“ u Tarčinu

Izvođač „GPI“ d.o.o.Konjic – kooperant „Prokon“ d.o.o. Konjic „Izvođenje građevinskih radova na vike...
Zanatski radovi na objektu PING – Jukićeva ( Sarajevo ).
27 Mar

Zanatski radovi na objektu PING – Jukićeva ( Sarajevo ).

Izvršeni građevinsko – zanatski radovi na objektu PING – Jukićeva ( Sarajevo ).
Izvođenje radova na rekonstrukciji stambenih objekata socijalno ugroženih romskih porodica po sistemu „ ključ u ruke „,općina Konjic
27 Mar

Izvođenje radova na rekonstrukciji stambenih objekata socijalno ugroženih romskih porodica po sistemu „ ključ u ruke „,općina Konjic

Izvođenje radova na rekonstrukciji / sanaciji deset individualnih stambenih objekata socijalno ugrož...

Montažna konstrukcija P=900,00m², Konjic 2014. godina

Vikend objekat Pr+Pk , Risovac Jablanica 2013. godina

Vikend objekat Pr+Pk , Risovac Jablanica 2013. godina