Zanatski radovi na objektu PING – Jukićeva ( Sarajevo ).

Izvršeni građevinsko – zanatski radovi na objektu PING – Jukićeva ( Sarajevo ).