Rekonstrukcija dijela prizemlja O.Š.Banovići

Radovi na rekonstrukciji dijela prizemlja u O.Š. Banovići izvođeni u periodu novembar 2018.-februar 2019., investitor organizacija “SAVE” the Children Sarajevo – “Radovi na projektu uspostave Centra za razvoj inkluzivnih praksi u Banovićima”