B. REFERENCE LISTA

Realizovani projekti

– Izgradnja „Stambenog objekta Su+Pr+1“, Rajlovac

(Građevinski i zanatski radovi)

 

– Izgradnja „Stambenog objekta Su+Pr+1“, Tepebašina, Sarajevo

(Građevinski radovi)

 

– Izgradnja „Stambenog objekta Pr+1“, Ilijaš

(Građevinski radovi)

 

– Izgradnja šadrvana sa kaminom i vanjsko uređenje, Jablanica

 

– Izgradnja stambeno-poslovnog objekta Pr+2, Ilidža

(Građevinski radovi)

 

– Izgradnja „Vikend objekta Pr+Pk“ u naselju Borci, Konjic

(Građevinski radovi)

 

– Adaptacija prizemlja stambenog objekta, Kovači Sarajevo

(Zanatski radovi)

 

– Izgradnja „Stambeno-poslovnog objekta Pr+1“, Konjic

(Građevinski radovi)

 

– Izvođenje radova na projektu „Sanacija i rekonstrukcija objekata oštećenih u poplavama 2014. godine, (Maglaj i Željezno Polje) (Zanatski radovi)

 

– Izgradnja „Vikend objekta Su+Pr“ na Jablaničkom jezeru, Konjic

(Građevinski radovi)

 

 

 

– Izgradnja „Vikend objekta Pr+Pk“ u naselju Džajići , Konjic

(Građevinski radovi)

 

– Izrada termo-fasaderskih radova na stambeno-poslovnom objektu, Konjic (Zanatski radovi)

 

– Izvođenje radova na državnom zatvoru „Naklo“, Istočno Sarajevo

(Građevinski radovi)

 

–  Izgradnja tri stambena objekta (A4, C5 i C6) u naselju Osjek, Ilidža

(Građevinski i zanatski radovi)

 

 

 

Investitor

Pašić Sala (2012-2013)

 

 

 

Kržalić Armin (2013)

 

 

 

Dautović Sakib (2013)

 

 

Krečinić Elma (2013)

 

 

Vidačković Damir (2014)

 

 

 

Zerem Benjamin (2014)

 

 

 

Isaković M. (2014)

 

 

 

Gačanin Ibrahim (2014 i 2015)

 

 

Turska agencija za saradnju i razvoj„TIKA“ (januar – juni 2015)

 

 

Kozić Samir (2015)

 

 

 

 

 

Džajić Ćamil (2015)

 

 

 

Ćišo Esad

 

 

 

Vektor-integra doo Sarajevo (novembar 2015 –april 2016)

 

 

PD 72 Osjek, d.o.o. Sarajevo (maj-novembar 2016)

 

 

 

 

 

Vrijednost radova

14.000,00 KM

 

 

 

16.500,00 KM

 

 

 

49.000,00 KM

 

 

 

24.000,00 KM

 

 

69.000,00 KM

 

 

 

21.000,00 KM

 

 

 

25.250,00 KM

 

 

 

34.200,00 KM

 

 

 

198.900,00KM

 

 

 

 

38.500,00 KM

 

 

 

 

26.800,00 KM

 

 

 

10.800,00 KM

 

 

 

45.000,00 KM

 

 

 

427.560,00 KM